ICC-SM451

تعلیم و تربیت فرزندان‌
محافظت فرزندان از حیله های دنیا

به عنوان یک مسیحی، چگونه خوب و بد را به فرزندان خود بیاموزیم تا آنها بتوانند در دنیا با اقتدار و سر بلند زندگی کنند و از حیله های شیطان در امان بمانند

نام معلم: شیرین
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

تعلیم و تربیت فرزندان‌
محافظت فرزندان از حیله های دنیا

به عنوان یک مسیحی، چگونه خوب و بد را به فرزندان خود بیاموزیم تا آنها بتوانند در دنیا با اقتدار و سر بلند زندگی کنند و از حیله های شیطان در امان بمانند

نام معلم: شیرین
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید