ICC-SM451

تعلیم و تربیت فرزندان‌
تاریخ شروع کلاس : ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

تعلیم و تربیت فرزندان‌
تاریخ شروع کلاس : ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید