ICC-KA-OL-2-2023

دوره جنگ روحانی
مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی

برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

نام معلم: کشیش کامیل
تاریخ شروع کلاس : May 7, 2023
تعداد جلسات : ۱۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 
جهت شرکت در این کلاس حتما باید کلاس شفا و آزادی را گذرانده باشید
 

Description

دوره جنگ روحانی
مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی

برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

نام معلم: کشیش کامیل
تاریخ شروع کلاس : May 7, 2023
تعداد جلسات : ۱۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید