ICC-FZ-OL-2-2023

دوره شفا و آزادی

نام معلم: فائزه
تاریخ شروع کلاس :May 13 , 2023
تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

دوره شفا و آزادی

نام معلم: فائزه
تاریخ شروع کلاس :May 13 , 2023
تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید