ICC-HI424_2

زندگی در ملکوت
تعادل در چرخه زندگی

درسهای کلاسهای ملکوت شامل نجات، بشارت و شهادت، کلام

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Mar 5, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت
تعادل در چرخه زندگی

درسهای کلاسهای ملکوت شامل نجات، بشارت و شهادت، کلام

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Mar 5, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید