ICC-HI423-OL-2-2023

زندگی در ملکوت
تعمید و پری روح القدس - خداوندی عیسی مسیح

تعمید و پری روح القدس - میوه ها و عطایای روح القدس

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Jul 9, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت
تعمید و پری روح القدس - خداوندی عیسی مسیح

تعمید و پری روح القدس - میوه ها و عطایای روح القدس

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Jul 9, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید