ICC-HI421

زندگی در ملکوت
زندگی در روح - چگونه در شادابی و پیروزی زندگی کنیم

در اين كلاس درمورد تعميد و پرى روح القدس و ثمرات و عطاياى روح صحبت خواهد شد و ياد ميگيريم كه چطور ميتوانيم با زندگى كردن با روح القدس ، زندگى شاد و پيروزمندى داشته باشيم.


نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت
زندگی در روح - چگونه در شادابی و پیروزی زندگی کنیم

در اين كلاس درمورد تعميد و پرى روح القدس و ثمرات و عطاياى روح صحبت خواهد شد و ياد ميگيريم كه چطور ميتوانيم با زندگى كردن با روح القدس ، زندگى شاد و پيروزمندى داشته باشيم.


نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید