ICC-FI421

نقش درخت معرفت نيك و بد در زندگى روزانه
ربط تصميم گيرى هاى روزمره زندگى با درخت معرفت نيك و بد

در اين كلاس خصوصيات درخت معرفت نيك و بد رو ياد مى گيريم و اين كه چطور تصميم گيريهاى هر روزه زندگيمون به اين درخت ربط پيدا مى كنه

نام معلم: فیروزه
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

نقش درخت معرفت نيك و بد در زندگى روزانه
ربط تصميم گيرى هاى روزمره زندگى با درخت معرفت نيك و بد

در اين كلاس خصوصيات درخت معرفت نيك و بد رو ياد مى گيريم و اين كه چطور تصميم گيريهاى هر روزه زندگيمون به اين درخت ربط پيدا مى كنه

نام معلم: فیروزه
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید