ICC-FI411-OL-2-2023

مسیحیت چه می گوید؟

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

نام معلم: فیروزه
تاریخ شروع کلاس :May 7, 2023
تعداد جلسات : ۱۲ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

مسیحیت چه می گوید؟

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

نام معلم: فیروزه
تاریخ شروع کلاس :May 7, 2023
تعداد جلسات : ۱۲ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید