ICC-BE422

زندگی در ملکوت

خدایی و خداوندی عیسی مسیح. دعا چیست و رابطه با کلیسا چگونه باید باشد

مهم‌ترین اصول ایمان مسیحی چیست و نجات ما بر چه اساسی است؟ چرا نیاز داریم با خدا ما یک رابطه داشته باشیم و خواست و اراده خدا برای ما چیست و چه تغییراتی باید در زندگی خود بدهیم؟

نام معلم: بهروز
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت

خدایی و خداوندی عیسی مسیح. دعا چیست و رابطه با کلیسا چگونه باید باشد

مهم‌ترین اصول ایمان مسیحی چیست و نجات ما بر چه اساسی است؟ چرا نیاز داریم با خدا ما یک رابطه داشته باشیم و خواست و اراده خدا برای ما چیست و چه تغییراتی باید در زندگی خود بدهیم؟

نام معلم: بهروز
تاریخ شروع کلاس : Nov 6, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید