ICC-AF312

مسیحیت چه می گوید؟ موقعیت دوم
تاریخ شروع کلاس : ۱۳ فوریه ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۳ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

مسیحیت چه می گوید؟ موقعیت دوم
تاریخ شروع کلاس : ۱۳ فوریه ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۳ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید