ICC-AA450-OL-2-2023

پیروزی در ازدواج و رابطه خانوادگی

امروزه در این دنیاس شکست خورده اکثر ازدواجها به طلاق می انجامند. دروغهای شیطان، خود پرستی، رقابتهای دنیوی دست به دست می دهند و نه فقط غیر ایمانداران را بلکه خود ایمانداران را هم به شکست درزندگی زناشویی می رسانند. کلام خدا به ما ابزارهایی می دهد که بتوانیم در مقابل این حملات ایستادگی کنیم و با کمک روح القدس بی دشمن چیره شویم

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Jun 4, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

پیروزی در ازدواج و رابطه خانوادگی

امروزه در این دنیاس شکست خورده اکثر ازدواجها به طلاق می انجامند. دروغهای شیطان، خود پرستی، رقابتهای دنیوی دست به دست می دهند و نه فقط غیر ایمانداران را بلکه خود ایمانداران را هم به شکست درزندگی زناشویی می رسانند. کلام خدا به ما ابزارهایی می دهد که بتوانیم در مقابل این حملات ایستادگی کنیم و با کمک روح القدس بی دشمن چیره شویم

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Jun 4, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید