ICC-AA445

آیا مسیحیت هم یک دین است؟
فرق بین مسیحیت و باورهای دیگر

در این کلاس فرق بین مسیحیت و ادیان و یا باورهای دیگر را بررسی می کنیم و یاد می گیریم که چرا مسیحیت تنها راه نجات از طرف خدا برای بشر است

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

آیا مسیحیت هم یک دین است؟
فرق بین مسیحیت و باورهای دیگر

در این کلاس فرق بین مسیحیت و ادیان و یا باورهای دیگر را بررسی می کنیم و یاد می گیریم که چرا مسیحیت تنها راه نجات از طرف خدا برای بشر است

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید