ICC-AA441-OL-2-2023

سلامتی و پیروزی در امور مالی

یکی از بزرگترین مشکلات انسان امروزی مشکلات مالی اوست. یک ایماندار می بایست چهارچوب امور مالی را از کلام خدا یاد بگیرد و در آن قرار بگیرد تا از این مشکلات نه فقط بیرون بیاید بلکه در شرایطی قرار بگیرد که بتواند بی دیگر عزیزان خود نیز یاری دهد. مشکلات مالی یک حمله از سوی دشمن است و سلاحی که می تواند جلوی این حمله را بگیرد در کلام خدا هست. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه در این چهارچوب کلام قرار بگیریم و زندگی کنیم.

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Jul 9, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

سلامتی و پیروزی در امور مالی

یکی از بزرگترین مشکلات انسان امروزی مشکلات مالی اوست. یک ایماندار می بایست چهارچوب امور مالی را از کلام خدا یاد بگیرد و در آن قرار بگیرد تا از این مشکلات نه فقط بیرون بیاید بلکه در شرایطی قرار بگیرد که بتواند بی دیگر عزیزان خود نیز یاری دهد. مشکلات مالی یک حمله از سوی دشمن است و سلاحی که می تواند جلوی این حمله را بگیرد در کلام خدا هست. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه در این چهارچوب کلام قرار بگیریم و زندگی کنیم.

نام معلم: امیر
تاریخ شروع کلاس : Jul 9, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید